O nas

Kim jesteśmy

AVSI Polska jest organizacją pozarządową i organizacją non-profit. Stowarzyszenie zostało założone w Warszawie w 1993 roku. AVSI Polska jest częścią międzynarodowej organizacji AVSI z siedzibą we Włoszech.
AVSI Polska jest zarejestrowane jako instytucja szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00381/2005.
AVSI Polska posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misja

Misją AVSI jest udzielanie pomocy w zakresie rozwoju człowieka w państwach najbiedniejszych zgodnie z Katolicką Doktryną Społeczną ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz podkreśleniem godności człowieka na każdym kroku jego działalności. Biorąc pod uwagę niepowtarzalność każdej osoby można walczyć przeciwko rozmaitym dramatom wielu społeczności na świecie. Odbywa się to poprzez wdrażanie projektów rozwojowych skupionych na edukacji, dzięki której wyłaniane są talenty i zdolności, uczestniczących w projekcie osób.

Zakres działań

  • Adopcje na odległość;
  • Zaangażowanie społeczne;
  • Rozwój Kapitału Ludzkiego;
  • Szkolenia skierowane na aktywację i wzrost kwalifikacji bezrobotnych;
  • Promocja przedsiębiorczości;
  • Interwencje w przypadku klęsk żywiołowych.