Doradztwo indywidualne

Informujemy o podstawowych zasadach korzystania z doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu „Na swoim w biznesie”:

  • Każdy Uczestnik Projektu ma do wykorzystania łącznie 6 godzin na indywidualne doradztwo, które może rozdzielić wedle zapotrzebowań w terminie 24 VIII – 30 IX 2011 r. według grafików przesłanych drogą mailową oraz zamieszczonych na stronie WWW projektu. 
  • Konsultacje odbywają się z trenerami, którzy prowadzili lub będą prowadzić szkolenia. Ponadto istnieje możliwość konsultacji z informatykiem lub prawnikiem – jeśli zgłoszone zostanie takie zapotrzebowanie. 
  • Podczas każdej godziny konsultacji podpisywana jest Karta indywidualnych usług doradczych, która jest potwierdzeniem odbycia spotkania doradczego. 
  • Nieuzasadniona nieobecność w wyznaczonym i zarezerwowanym terminie konsultacji uniemożliwia jej powtórzenie w innym terminie (wyjątkiem są sytuacje losowe możliwe do udokumentowania). 
  • Indywidualne konsultacje planowane są w siedzibie AVSI Polska, ul. Królewska 16. 
  • Zapisy na konsultacje dokonywane są drogą mailową lub telefoniczną.