Doradztwo specjalistyczne

Informujemy o podstawowych zasadach korzystania z doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Na swoim w biznesie”:

 1. Każdy Uczestnik Projektu ma do wykorzystania łącznie 10 godzin na doradztwo specjalistyczne
 2. Pierwszy dzień spotkań z doradcą planowany jest na 02.04.2012 r.; spotkania doradcze potrwają tak długo jak będzie wymagało zapotrzebowanie Uczestników Projektu przy zachowaniu limitu godzin
 3. Doradztwo będzie odbywać się w ramach siedmiu podstawowych bloków tematycznych, tj.:

  – doradztwo psychologiczno-zawodowe
  – doradztwo z  zakresu finansów, księgowości i podatków
  – doradztwo z  zakresu kadr, płac i ZUS
  – doradztwo z  zakresu  promocji i reklamy
  – doradztwo z  zakresu marketingu
  – doradztwo prawne
  – doradztwo z  zakresu informatyki
  Pozostałe, zgłoszone przez uczestników propozycje doradztwa, będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi osobami

 4. Konsultacje odbywać się będą z trenerami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w konkretnej dziedzinie doradztwa, poparte przygotowaniem teoretycznym
 5. Informacje o terminach  spotkań z doradcami będą przesłane drogą mailową
 6. Zapisy na konsultacje dokonywane będą drogą mailową lub telefoniczną.
 7.  Podczas każdej godziny konsultacji podpisywana jest Karta indywidualnych usług doradczych, która jest potwierdzeniem odbycia spotkania doradczego.
 8. Nieuzasadniona nieobecność w wyznaczonym i  zarezerwowanym terminie konsultacji uniemożliwia jej powtórzenie w innym terminie (wyjątkiem są sytuacje losowe możliwe do udokumentowania).
 9. Doradztwo planowane jest w siedzibie AVSI Polska, ul. Królewska 16.