Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy wszystkich Kandydatów na Uczestników Projektu „Na swoim w biznesie”, że ocena merytoryczna złożonych dokumentów rekrutacyjnych nie została jeszcze zakończona. Przyczyną przedłużania się tej oceny jest bardzo duża liczba zgłoszeń (wg naszych informacji największa wśród projektów aktualnie realizowanych w Warszawie w ramach działania 6.2 POKL) oraz przyjęcie zasad rekrutacji maksymalnie korzystnych dla Kandydatów, w szczególności umożliwiających dokonywanie uzupełnień.

Przewidujemy, że w pierwszej połowie czerwca rozpocznie się ostatnia faza rekrutacji, tj. indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z osobami, które otrzymają minimalną ocenę punktową zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Wyniki oceny merytorycznej w formie listy rankingowej Kandydatów zostaną opublikowane po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby, które zakwalifikują się do rozmów, zostaną o tym poinformowane indywidualnie drogą elektroniczną na podany w Formularzu rekrutacyjnym adres e-mail lub pisemnie na podany adres do korespondencji, jeśli adres e-mail nie został  podany.