Podatek od nieruchomości jako koszt kwalifikowany

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym kwalifikowalności podatku od nieruchomości informujemy, że:

  • podatek od nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest wydatkiem kwalifikowanym do sfinansowania z podstawowego wsparcia pomostowego w kategorii „Koszty administracyjne”,
  • datą kwalifikowalności podatku od nieruchomości z podstawowego wsparcia pomostowego będzie moment jego faktycznego poniesienia, tzn. dokonania wpłaty lub przelewu,
  • na Uczestniku ciąży obowiązek prawidłowego wyliczenia i wykazania w biznes planie wysokości podatku od nieruchomości jako wydatku kwalifikowanego,
  • szczególniej staranności w wyliczeniach należy dołożyć w przypadkach bardziej skomplikowanych, np. kiedy Uczestnik nie jest właścicielem lub nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, kiedy na potrzeby działalności gospodarczej przeznaczona jest tylko część nieruchomości itp.,
  • przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości prosimy korzystać ze wsparcia ekspertów podczas doradztwa indywidualnego.