Test na zakończenie szkoleń

Informujemy, iż dla celów monitorowania i analizy rezultatów projektu, w tym jakości kształcenia Uczestników Projektu, na zakończenie szkoleń przeprowadzony zostanie test wiedzy. Będzie on obejmował wszystkie bloki tematyczne, z którymi zapoznali się Państwo uczestnicząc w szkoleniach.
Test będzie składał się z 8 pytań zamkniętych i 2 opisowych.

Zostanie przeprowadzony na koniec zajęć w ostatnim bloku szkoleniowym – Biznes plan, u p. Doriana Lewandowskiego -  według następującego grafiku:

  • Grupa I przedpołudniowa, w dniu 8 IX 2011
  • Grupa II przedpołudniowa, w dniu 9 IX 2011
  • Grupa III popołudniowa, w dniu 12 IX 2011
  • Grupa IV weekendowa, w dniu 10 IX 2011.


Pozytywne zaliczenie testu jest warunkiem otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Na swoim w biznesie”, wymaganego jako załącznik do wniosku o przyznanie dotacji.