Wykorzystanie doradztwa indywidualnego

W uzupełnieniu do wcześniej podanych zasad korzystania z doradztwa indywidualnego
dla uczestników projektu „Na swoim w biznesie”
informujemy, że:

  • Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do wykorzystania łącznie 6 godzin na indywidualne doradztwo w ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego.
  • Wykorzystanie pełnej puli 6 godzin nie jest obowiązkowe, jednak nie jest również możliwe przeniesienie prawa do wykorzystania części godzin doradztwa na innego Uczestnika.
  • Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Na swoim w biznesie” Uczestnicy składają Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego.
  • Dla każdego Uczestnika Projektu musi być więc określony termin zakończenia jego udziału w etapie szkoleniowo-doradczym, w szczególności termin wykorzystania wszystkich przysługujących godzin na indywidualne doradztwo.
  • Jeżeli Uczestnik nie zamierza wykorzystać wszystkich przysługujących godzin doradztwa, powinien złożyć w Biurze Projektu pisemne oświadczenie w tej sprawie.