Wyniki oceny formalnej po uzupełnieniach

 • Ogółem złożono 443 formularze.
 • W trakcie oceny 1 osoba, której formularz rekrutacyjny otrzymał wynik oceny „pozytywny”,
  zrezygnowała z udziału w projekcie.
 • Ze 182 osób, których formularze rekrutacyjne otrzymały ocenę formalną „uzupełnić”:
  — dla 1 osoby wynik oceny został zweryfikowany na „odrzucić”,
  — po dokonanych uzupełnieniach wynik oceny „pozytywny” otrzymało 170 osób,
  — po dokonanych uzupełnieniach lub z powodu niezłożenia uzupełnień wynik oceny „odrzucić” otrzymało 11 osób.
 • Ostatecznie wynik oceny formalnej „pozytywny” otrzymało 343 formularze, a „odrzucić” - 100 formularzy.

Wyniki w kolejności numerów poszczególnych formularzy zawarte są w załączonym pliku.