Wyniki oceny formalnej

  • Ogółem złożono 443 formularze
  • Wynik oceny formalnej „pozytywny” otrzymało 174 formularze
  • Wynik oceny formalnej „odrzucić” otrzymało 87 formularzy
  • Wynik oceny formalnej „uzupełnić” otrzymało 182 formularze

Wszystkie osoby, które złożyły Dokumenty rekrutacyjne, otrzymają indywidualnie informację na temat wyniku oceny formalnej.

Wyniki w kolejności numerów poszczególnych formularzy zawarte są w załączonym pliku (do pobrania).

Stan uzupełnienia jest aktualny na  dzień 1.04.2011 r., godz. 17.00.

Osoby, których formularze otrzymały ocenę „uzupełnić” otrzymują sukcesywnie informacje o zakresie koniecznych poprawek i uzupełnień zgodnych z Regulaminem rekrutacji.

Osoby te prosimy o kontakt dopiero po otrzymaniu ww. informacji.