Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Informujemy, iż w dniach 17.01.2012 – 06.02.2012 r. trwała ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. W dniu 06.02.2012 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła rozpatrywanie Wniosków i przekazała informacje o wynikach.

Wszystkie zgłoszone Wnioski uzyskały pozytywną ocenę członków KOW i rekomendację do wypłaty wsparcia pomostowego w wysokości wnioskowanej przez Uczestników Projektu. Poniżej zamieszczamy wyniki ocen KOW.

Nr Wniosku Przyznane wsparcie pomostowe
39 TAK
22 TAK
30 TAK
12 TAK
26 TAK
28 TAK
38 TAK
29 TAK
7 TAK
37 TAK
4 TAK
25 TAK
8 TAK
41 TAK
27 TAK
11 TAK
19 TAK
 
Nr Wniosku Przyznane wsparcie pomostowe
5 TAK
3 TAK
15 TAK
1 TAK
36 TAK
34 TAK
13 TAK
17 TAK
16 TAK
43 TAK
21 TAK
20 TAK
33 TAK
18 TAK
23 TAK
10 TAK