Wyniki testu końcowego

Informujemy, że wszyscy Uczestnicy projektu „Na swoim w biznesie” zaliczyli pozytywnie końcowy test z wiedzy przekazanej podczas szkoleń.

Aktualnie przygotowywane są certyfikaty ukończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla wszystkich uczestników. O możliwości ich odbioru poinformujemy Uczestników komunikatem na stronie projektu.

Jednocześnie informujemy, że wymagany załącznik do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w postaci potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii ww. certyfikatu, zostanie sporządzony i załączony do Wniosków poszczególnych Uczestników przez pracowników Biura Projektu.