Zakończenie oceny formalnej

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła w dniu 30.03.2011 r. ocenę formalną Dokumentów rekrutacyjnych złożonych do projektu „Na swoim w biznesie”.

Zgodnie z par. 6 pkt. 10 Regulaminu rekrutacji wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane w terminie 3 dni od zakończenia oceny formalnej, tj. do dnia 2 kwietnia 2011 r.