Zakończenie oceny merytorycznej

Informujemy, że wśród 343 kandydatów, których dokumenty rekrutacyjne otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej, ocenę merytoryczną w wysokości co najmniej 60 punktów otrzymało 162 kandydatów. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji osoby te zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny merytorycznej – rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy takie zostały zakończone w dniu 14.07.2011 r.

Po uwzględnieniu rezygnacji 4 kandydatów ostatecznie wszystkie etapy oceny merytorycznej przeszło 158 osób.

Lista tych osób w kolejności numerów poszczególnych formularzy zawarta jest w załączonym pliku.