Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy, że w przypadku osób, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, wymaganymi załącznikami do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości są zaświadczenia o niefigurowaniu w rejestrze/bazie danych odpowiedniej instytucji.